BUDOWA ŚIECI ŚWIATŁOWODOWYCH
WitamyUsługiZapytania ofertoweKontakt z nami
Zapytanie ofertowe nr 1
Rozstrzygnięcie nr 1
Zapytanie ofertowe nr 2
Rozstrzygnięcie nr 2
Zapytanie ofertowe nr 3
Rozstrzygnięcie nr 3
Zapytania ofertowe
W związku z realizacją projektu: „Zakup sprzętu do budowy linii telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej” zamieszczamy:

Ogłoszenie
NR 1/2015 o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego
- zakup spawarki światłowodowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego NR 1/2015

Ogłoszenie NR 2/2015 o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego - zakup kamerki inspekcyjnej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego NR 2/2015

Ogłoszenie NR 3/2015 o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego - zakup używanej minikoparki

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego NR 3/2015

(Dokumentacja do pobrania po lewe stronie) 


WitamyUsługiZapytania ofertoweKontakt z nami